image banner
Lào Cai 25° - 28°
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1703/STC-TCDN 02/08/2023 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với UBND cấp xã hỗ trợ khoán bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Lượt xem: 93
Tải về 1
2740/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định Phê duyệt kinh phí tạm ứng tiền DVMTR lần 1, năm 2022
Lượt xem: 70
Tải về 0
5259/QĐ-UBND 07/11/2022 Triển khai thực hiện một số nội dung về chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã
Lượt xem: 64
Tải về 1
2535/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả DVMTR ; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do UBND cấp xã quản lý được thanh toán tiền DVMTR nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 73
Tải về 0
01/QCPH-QBVR-CCKL 28/10/2022 Quy chế Phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Chi cục Kiểm lâm trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 63
Tải về 0
1025/STTTT-TTBCXB 04/10/2022 Đăng tải sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí lên cổng TTĐT
Lượt xem: 59
Tải về 0
2928/UBND-QLĐT 30/06/2022 Gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Lượt xem: 76
Tải về 0
1449/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định Phê duyệt áp dụng hệ số K để tính mức chi trả DVMTR, diện tích rừng trong các lưu vực; đơn giá đối với các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư được thanh toán tiền DVMTR, nguồn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 71
Tải về 1
2505/UBND-NLN 08/06/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tính trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Lượt xem: 70
Tải về 0
3693/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 84
Tải về 0
12