image banner
Lào Cai 25° - 26°
VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

LUẬT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

 

Luật 16/2017/QH14

15/11/2017

LUẬT LÂM NGHIỆP

Download

Luật 27/2018/QH 14

25/06/2018

LUẬT ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Download

 

NGHỊ ĐỊNH

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

 

156/2018/NĐ-CP

16/11/2018

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Download

35/2019/NĐ-CP

25/04/2019

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Download

83/2020/NĐ-CP

15/7/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP

Download

27/2019/NĐ-CP

13/3/2019

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ

Download

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

 

Quyết định số 124/QĐ-BNN-TCLN

14/01/2022

Về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Download

Quyết định số 523/QĐ-TTg

01/04/2021

Phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Download

Quyết định số 524/QĐ-TTg

01/04/2021

Phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"

Download

Quyết định số 417/QĐ-BNN-TCLN

20/01/2021

Công bố diện tích rừng các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Download

image


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 353
  • Tất cả: 14,670
Đăng nhập