image banner
Lào Cai 25° - 26°
VĂN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

 

24/CTr-HĐQL

29/12/2022

Chương trình Công tác của HĐQL Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, năm 2023

Download

320/TB-VPUBND

22/12/2022

Thông báo Kết luận của Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ BVPTR tỉnh Quỹ IV, năm 2022

Download

1080/QĐ-HĐQL

27/05/2022

Quyết định về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai

Download

115/TB-VPUBND

19/05/2022

Thông báo Kết luận của Đ/c Trình Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Quỹ BVPTR tỉnh về căn cứ áp dụng hệ số K; xác định diện tích, chủ rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR năm 2021

Download

626/QĐ-HĐQL

22/03/2022

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai

Download

189/TB-VPUBND

02/08/2022

Thông báo Kết luận của Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ BVPTR tỉnh Quỹ II, năm 2022

Download

image


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 405
  • Tất cả: 14,722
Đăng nhập