image banner
Lào Cai 25° - 27°
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BAN GIÁM ĐỐC QUỸ

anh tin bai

 

I. Ông Phạm Văn Đăng

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại CQ: 02143.858.200

- Email: phamdangtl@gmail.com

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

Họ và tên: Phạm Văn Đăng

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1969

Dân tộc: Kinh.

Nơi sinh: Xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Quê quán: Xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

* Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10.

- Chuyên môn (chuyên ngành): Thạc sỹ Lâm nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao Cấp

- Ngoại ngữ, tin học, quản lý hành chính nhà nước: Chứng chỉ Anh B, quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 4/1991 - Tháng 5/1992: Cán bộ Liên đoàn điều tra Quy hoạch rừng I, Thị xã Phú Thọ;

- Tháng 5/1992 - Tháng 8/1999: Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

- Tháng 8/1999 - Tháng 2/2001: Chuyên viên phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai;

- Tháng 02/2001 - Tháng 11/2002: Phó Ban, Ban quản lý dự án Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa;

- Tháng 11/2002 - Tháng 4/2005: Trưởng Ban, Ban quản lý dự án Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa;

- Tháng 4/2005 - Tháng 8/2008: Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

- Tháng 8/2008 - Tháng 11/2013: Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

- Tháng 11/2013 – Tháng 2/2022: Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai.

- Tháng 3/2022 đến nay: Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai

 

anh tin bai

II. Ông Nguyễn Thanh Lĩnh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại:

- Email: thanhlinhlc112@gmail.com

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Lĩnh

Ngày, tháng, năm sinh: 26/9/1966

Dân tộc: Kinh.

Nơi sinh: Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

* Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn (chuyên ngành): Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao Cấp

- Ngoại ngữ, tin học, quản lý hành chính nhà nước: Chứng chỉ Anh B, Tin học B, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Năm 1988 - năm 1992: Cán bộ tín dụng ngân hàng tỉnh Lào Cai;

- Năm 1993 - tháng 7/1994: Cán bộ Sở Tài chính tỉnh Lào Cai;

- Tháng 7/1994 - năm 2002: Giữ chức vụ Kế toán Trưởng, Phó Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Lào Cai;

- Năm 2002 - tháng 5/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Lào Cai;

- Tháng 5/2012 - đến nay: Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai.

image


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 367
  • Tất cả: 14,684
Đăng nhập