image banner
Lào Cai 25° - 28°
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3693/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bảo vệ rừng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quy-che-phoi-hop-cac-so-nganh.pdf
Văn bản mới