image banner
Lào Cai 25° - 26°
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với UBND cấp xã hỗ trợ khoán bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Số ký hiệu văn bản 1703/STC-TCDN
Ngày ban hành 02/08/2023
Ngày hiệu lực 02/08/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với UBND cấp xã hỗ trợ khoán bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Bảo vệ rừng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm van-ban-so-1703_stc.pdf
Văn bản mới