image banner
Lào Cai 25° - 26°
Triển khai thực hiện một số nội dung về chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã
Số ký hiệu văn bản 5259/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện một số nội dung về chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bảo vệ rừng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_-_cv_trien_khai_thuc_hien_mot_20221107031008856_signed_20221107044802540-1-.pdf
Văn bản mới