image banner
Lào Cai 25° - 27°
RÀ SOÁT, XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN

     Trong 05 ngày (từ ngày 20/3-25/3/2023), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên, Đơn vị tư vấn, các chủ rừng là tổ chức và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên thực hiện rà soát, xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2022. 

 

anh tin bai

Đ/c: Phạm Văn Đăng – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kiểm tra thực tế một số diện tích rừng được chi trả DVMTR trên địa bàn xã Xuân Thượng

     Qua rà soát, đối chiếu diện tích rừng thực tế xác định tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 các chủ rừng trên địa bàn huyện Bảo Yên là 43.382,02 ha, trong đó: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Yên: 10.003,63 ha; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên: 6.971,79 ha; Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ: 73,44 ha; Công ty TNHH XDTH Minh Đức: 168,03 ha; Hộ gia đình, cộng đồng dân cư: 13.563,81 ha; UBND cấp xã: 12.601,32 ha.

     Việc xác định diện tích chi trả DVMTR của chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện là nhiệm vụ thường xuyên giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên và các đơn vị có liên quan trên địa bàn, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  ngày 16/11/2018 của Chính phủ; cùng với huyện Bảo Yên, Quỹ sẽ triển khai công tác rà soát, xác định diện tích rừng thực tế trên địa bàn toàn tỉnh, đây là cơ sở để Quỹ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết định áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả DVMTR cho các đối tượng chủ rừng năm 2022.

     Việc tổ chức rà soát, xác định diện tích rừng phải dựa trên cơ sở thực tế nhằm xác định rõ diện tích, đối tượng được hưởng tiền DVMTR đảm bảo tính cập nhật, khách quan, đúng quy định; tạo sự đồng thuận đề người dân tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường rừng.

Trần Quốc Linh
Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 355
  • Tất cả: 14,672
Đăng nhập