image banner
Lào Cai 25° - 27°
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG QUÝ IV, NĂM 2022

     Ngày 16/12/2022, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và nội dung liên quan đến công tác Kiểm toán Nhà nước về quản lý và sử dụng tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh (năm 2023).

     Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp

     Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023; Báo cáo nội dung liên quan đến công tác Kiểm toán Nhà nước tại Quỹ năm 2023; các kiến nghị và đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách tại địa phương; ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ (HĐQL) và Ban Kiểm soát Quỹ; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng,  đánh giá:

     Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: kết quả thu tiền DVMTR trong năm 2022 đạt 171,45 tỷ đồng (so với kế hoạch đạt 115%), thu tiền trồng rừng thay thế do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 20,6 tỷ đồng. Đồng thời, thanh toán kịp thời nguồn tiền DVMTR năm 2021, tạm ứng nguồn tiền năm 2022 đến các chủ rừng với số tiền 131,3 tỷ đồng, thực hiện chi trả đảm bảo theo quy định, không để xảy ra khiếu kiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong năm, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 50 cuộc kiểm tra, giám sát công tác giải ngân và quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR đối với Chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã và hộ gia đình cá nhân. Song song với đó công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng….

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đặt mục tiêu trọng tâm như: Thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt trên 160 tỷ đồng; thanh toán tiền DVMTR năm 2022 và tạm ứng tiền năm 2023 kịp thời đến các chủ rừng; góp phần quản lý, bảo vệ tốt trên 234,8 nghìn ha rừng hiện có cung ứng DVMTR....

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh yêu cầu trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của bên cung ứng DVMTR; tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR; tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với 100% chủ tài khoản và kế toán UBND cấp xã; huy động tối đa các nguồn thu, giải ngân kịp thời tiền DVMTR đến các chủ rừng; phối hợp thực hiện rà soát diện tích rừng trồng được hưởng tiền DVMTR đang do UBND cấp xã quản lý; xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy định một số nội dung liên quan đến thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh (quy định hệ số K thành phần; tỷ lệ tạm ứng; số lần tạm ứng); chuẩn bị tốt cho công tác Kiểm toán Nhà nước tại Quỹ vào năm 2023./.

Hữu Thái
Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 364
  • Tất cả: 14,681
Đăng nhập