image banner
Lào Cai 25° - 28°
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với UBND cấp xã, chủ rừng là tổ chức, tại huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập chung vào: kiểm tra việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR đối với UBND cấp xã; Việc quản lý sử dụng tiền DVMTR, việc chi trả tiền cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng, kiểm tra việc quyết toán, công khai tài chính của UBND cấp xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bát Xát.

          Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các đơn vị thực hiện các nội dung chi theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, việc chi trả tiền DVMTR cho các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đầy đủ, thông qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên đối với việc xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR của UBND các xã trên địa bàn huyện cũng như việc chi trả tiền DVMTR cho các cộng động nhận khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bát Xát còn chậm nên ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

anh tin bai

 (Kiểm tra công tác chi trả tiền DVMTR cho cộng đồng nhận khoán bảo rừng thôn Bản Pho- xã Bản Qua của BQL rừng phòng hộ huyện Bát Xát)

         Thông qua việc kiểm tra, giám sát Đoàn đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quản lý sử dụng tiền DVMTR để UBND các xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bát Xát khắc phục. Đồng thời, tại buổi làm việc với UBND huyện Bát Xát Đoàn kiểm tra đã nêu những tồn tại của các đơn vị và có một số kiến nghị với UBND huyện: Theo đó hằng năm, UBND huyện sớm phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR của UBND các xã theo quy định; chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra và hướng dẫn UBND các xã quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo việc chi trả đúng quy định, công khai minh bạch; sớm hoàn thành việc rà soát những diện tích rừng trồng được hưởng tiền DVMTR mà UBND cấp đang được giao trách nhiệm quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lê Toản
Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 420
  • Tất cả: 14,737
Đăng nhập