image banner
Lào Cai 25° - 28°
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2023-2028

     Sáng ngày 24/4/2023, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thu Phương – Uỷ viên BTV Liên đoàn Lao động - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đăng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cùng các đoàn viên Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khoá VII. 

     Được sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ, sự chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp của Công đoàn cấp trên. Đặc biệt là sự ủng hộ, phối hợp tạo điều kiện của Lãnh đạo đơn vị, hoạt động của Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn đề ra; phối hợp với cơ quan thực hiện tốt mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CCVCNLĐ. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã đoàn kết, nhiệt tình, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các hoạt động công đoàn. Hoạt động công đoàn đã bám sát vào Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; triển khai và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa…; thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Đăng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Đăng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần bám sát theo Nghị Quyết của Chi bộ để đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện tốt công tác phối kết hợp các đoàn thể và các Phòng chuyên môn trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ quan và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028; Thường xuyên phối hợp với cơ quan làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, Pháp luật của nhà nước; tổ chức tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục phối hợp với cơ quan làm tốt hơn nữa việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Thu Phương - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Quỹ cũng như những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong thời gian qua, đồng thời cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 -2028, BCH cần phải chủ động hơn trong các hoạt động, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo quyền và lợi lịch hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong VCLĐ; Ban Chấp hành Công đoàn cần sâu sát, gần gũi với đoàn viên, vì lợi ích đoàn viên, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa người lao động và Lãnh đạo đơn vị trong việc nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên để cùng với người sử dụng lao động tìm biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đoàn viên công đoàn. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ... nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển và bền vững.

anh tin bai

 Ban Chấp hành CĐCS Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ

     Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thạch Hưng, Phó giám đốc Quỹ được BCH khóa mới bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. BCH công đoàn cũng đã bầu ra Phó Chủ tịch phục trách công tác kiểm tra giám sát và 01 Ủy viên Công đoàn. Đại hội bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

     Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

     Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; Cấp ủy Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh,  Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục những khó khăn, đồng thời ra sức động viên đoàn viên công đoàn Quỹ tỉnh phát huy tài năng, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ góp phần chăm lo đời sống, việc làm của người lao động./.

Quỳnh Phương
Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 375
  • Tất cả: 14,692
Đăng nhập